เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ภายในตำบลหินปัก มีไฟฟ้าประมาณ 99 % และยังมีความต้องการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มทุกหมู่บ้าน

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินปักมีงบประมาณจำกัด หากมีงบประมารก็จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การประปา

ภายในตำบลหินปัก มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคประมาณ 99 % และยังมีความต้องการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน แต่ยังขาดงบประมาณเนื่องจากการขยายเขตประปาต้องใช้งบประมาณสูง
0.01s. 0.50MB