นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 28,490 คน

รายงานการจัดเก็บรายได้

รายงานผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 มีนาคม 2564 11 ครั้ง วีณา อำพันธ์มณี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม.pdf188.74 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา