นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 39,199 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ธ.ค. 61 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  แชร์  
6 พ.ย. 61รายงานการติดตาม รอบ 6 เดือน แชร์  
27 มี.ค. 52การติดตามและการประเมินผล แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา