เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา256
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่าง2111
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลัง136
ข้อตกลงหัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล331
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด229
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร431

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB