เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

ข้อตกลงหัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล

วันที่ 8 ม.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

ข้อตกลงพนักงานส่วนตำบล.pdf5.45 MB
ข้อตกลงระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ.pdf3.96 MB
ข้อตกลงลูกจ้างประจำ.pdf791.71 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB