เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด

วันที่ 8 ม.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ข้อตกลงปฏิบัติราชการ พนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด.pdf2.20 MB
ข้อตกลงพนักงานจ้างตามภารกิจสำนักปลัด.pdf2.90 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB