เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร

วันที่ 8 ม.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563.pdf392.11 KB
บันทึกการทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ.pdf2.51 MB
ประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ.pdf608.31 KB
หนังสือส่งการทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ.pdf624.13 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB