นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 39,103 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2563 แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายถาวร ฟักกลิ่น ถึงบ้านนางประจุน จุ้ยวงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางสละ ศิริพันธุ์ ถึงคลองศาลเจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกขยะ  แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเริ่มจากบริเวณสะพานฟาร์มหมูยายส่วน ถึงบริเวณนายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
18 ส.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองลำราง หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
17 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายศิริ พันธุ์ดี ถึงบ้านนายบัวลอย ไตรธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
17 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้านนายโกมิน ประสมทรัพย์ ถึงบ้านนายสมัย แสงสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
17 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แชร์  
17 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า แชร์  
9 ม.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
16 ต.ค. 62ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
20 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนาโคก จากที่นานางประณีต ชาวบ้านเกราะ ถึงที่นานายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
20 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังจากนายนายสมคิด สงเคราะห์ ถึงนานางสมหมาย ขันทอง และนายสุรินทร์ บุญลือ หมู่ที่ 9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
20 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะพานสอง (ฝั่งขวา) เริ่มจากที่นานายเจริญ สุทธาทร ถึงที่นานายถนอม ขำขจิตร หมู่ที่ 3 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
20 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.สายซอยชื้นสุวรรณ์อุทิศ หมู่ที่ 5 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
20 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าวัดหินปักเหนือ ถึงบริเวณคลองดาดครีตหน้าบ้านายบุญยืน จันทบาล หมู่ที่ 1 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
3 ก.ย. 62ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 5 โครงการ)  แชร์  
3 ก.ย. 62โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนาโคก จากที่นานางประณีต ชาวบ้านเกราะ ถึงที่นานายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบรี แชร์  
3 ก.ย. 62โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะพานสอง (ฝั่งขวา) เริ่มจากที่นานายเจริญ สุทธาทร ถึงที่นานายถนอม ขำขจิตร หมู่ที่ 3 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 68 รายการ
เปลี่ยนภาษา