นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 39,106 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64แนวทางการจัดการความรู้ 2564 แชร์  
7 พ.ค. 64แผ่นพับวินัยและการรักษาระเบียบวินัย อบต.หินปัก แชร์  
7 พ.ค. 64โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา