นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 39,122 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) แชร์  
7 พ.ค. 64แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 แชร์  
7 พ.ค. 64การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
7 พ.ค. 64นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา