เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

วันที่ 30 ส.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนา 4 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนพัฒนา 1.pdf755.15 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

0.02s. 0.50MB