นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 11,725 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 มี.ค. 62ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
17 ก.ค. 61 ประกาศ การรับลงทะเบียนคนพิการ  แชร์  
9 ก.ค. 61ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แชร์  
2 ก.พ. 61การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา