เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณปี 25634224 ต.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ9018 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25627816 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ตักบาตรเทโว)7516 ต.ค. 62
อบต.หินปัก ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก Big Cleaning Day วัดหินปักใหญ่9616 ต.ค. 62
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25628211 ต.ค. 62
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 25625711 ต.ค. 62
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน771 ต.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 25621131 ต.ค. 62
โครงการถนนปลอดภัย อุบัติภัยทางถนน771 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง9727 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25625924 ก.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ12820 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25637319 ก.ย. 62
ประกาศ แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 256212810 ก.ย. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621955 ก.ย. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง8014 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6214 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด6314 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง6414 ส.ค. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB