เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน13 ส.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2024 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ615 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด910 ก.ค. 63
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25631110 ก.ค. 63
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563108 ก.ค. 63
คู่มือ ป้องกันโรคไข้เลือดออก112 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน132 ก.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด5323 มิ.ย. 63
อบต.หินปัก ร่วมรณรงค์ใส่หมวกกัน6622 มิ.ย. 63
แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1319 มิ.ย. 63
แผ่นประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย1119 มิ.ย. 63
แผ่นประชาสัมพันธ์ คู่มือป้องกันน้ำท่วม1419 มิ.ย. 63
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น1518 มิ.ย. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/25633727 พ.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 3927 พ.ค. 63
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563503 เม.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ5727 มี.ค. 63
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง6123 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ6716 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB