เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563527 พ.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ427 พ.ค. 63
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563363 เม.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ3727 มี.ค. 63
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง3523 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ5016 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/25634026 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ12226 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25634912 ก.พ. 63
ต่อ รายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563504 ก.พ. 63
รายชื่อผู้สูงอายุและพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งวิธีการรับเบี้ย1014 ก.พ. 63
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก6327 ม.ค. 63
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25626915 ม.ค. 63
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25628014 ม.ค. 63
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาษี4314 ม.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4214 ม.ค. 63
คำสั่งแต่งตั่งพนักงานจัดเก็บภาษี3614 ม.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจัดเก็บภาษี3614 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ 3814 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ7426 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB