นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 224 คน

เยี่ยมชม 11,870 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 แชร์  
11 ก.พ. 64ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 แชร์  
27 พ.ย. 63โครงการเยาวชนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม แชร์  
3 พ.ย. 63ช่องทางการให้บริการประชาชน แชร์  
29 ต.ค. 63ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจและนายก อบจ แชร์  
20 ต.ค. 63ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
21 ส.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
21 ส.ค. 63ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แชร์  
3 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ แชร์  
2 ก.ค. 63คู่มือ ป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
23 มิ.ย. 63ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด แชร์  
22 มิ.ย. 63อบต.หินปัก ร่วมรณรงค์ใส่หมวกกัน แชร์  
19 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
19 มิ.ย. 63แผ่นประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย แชร์  
19 มิ.ย. 63แผ่นประชาสัมพันธ์ คู่มือป้องกันน้ำท่วม แชร์  
18 มิ.ย. 63ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 75 รายการ
เปลี่ยนภาษา