เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเยาวชนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

แชร์

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหินปัก ได้จัดทำโครงการเยาวชนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพานักเรียนโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักไปศึกษา ทดลอง และเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB