เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ในระหว่างวันทมี่ 9 - 11 กันยายน 2563 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB