เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ตักบาตรเทโว)

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก ส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมด้านศาสนา


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB