นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 39,165 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก

    099-217-2622

     

เปลี่ยนภาษา