นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 39,179 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 62ควบคุมภายใน แชร์  
4 ต.ค. 61ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
3 ต.ค. 61ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา