นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 39,127 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 มี.ค. 62แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2562 แชร์  
21 มี.ค. 62แผนการจัดเก็บภาษี 62 แชร์  
21 มี.ค. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก แชร์  
21 มี.ค. 62จดหมายข่าว แชร์  
21 มี.ค. 62คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจัดเก็บภาษี แชร์  
21 มี.ค. 62คำแนะนำการชำระภาษี แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา