นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 11,886 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 3 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
22 ก.พ. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายไฝ ล้อมวัง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.126-07) หมู่ที่ 6 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายไฝ ล้อมวัง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.126-07) หมู่ที่ 6 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา