นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 39,064 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ธ.ค. 63ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
13 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่4  แชร์  
26 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่2) ประจำปี 2562 แชร์  
21 ส.ค. 62รายงานการประชุมคณะกรรมการการแปรญัติ ครั้งที่2/2562 แชร์  
19 ส.ค. 62รายงานการประชุมคณะกรรมการการแปรญัติ ครั้งที่1/2562 แชร์  
15 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) ประจำปี 2562 แชร์  
13 ส.ค. 62ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) ประจำปี 2562 แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
14 พ.ค. 62ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่2) ประจำปี 2562 แชร์  
10 พ.ค. 62รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่1) แชร์  
13 ก.พ. 62ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 แชร์  
4 ธ.ค. 61ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 แชร์  
7 พ.ย. 61ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4/61 แชร์  
26 ต.ค. 61ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 แชร์  
26 ต.ค. 61ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4  แชร์  
6 ส.ค. 61ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 แชร์  
30 พ.ค. 61ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญประจำปี 2561 แชร์  
10 เม.ย. 61ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 แชร์  
13 ก.พ. 61ประกาศ ประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา