นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 39,218 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 เม.ย. 64ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา