เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2520 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563519 ก.ย. 62
ประกาศ แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 25625210 ก.ย. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562905 ก.ย. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง2114 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2214 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด2214 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง2214 ส.ค. 62
ศพด.หินปัก เคลือบฟลูออไรด์3515 ก.ค. 62
อบต.หินปัก ร่วมรณรงค์ใส่หมวกนิรภัย9010 มิ.ย. 62
รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด15310 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 27614 พ.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 727 พ.ค. 62
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก20930 เม.ย. 62
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ9617 เม.ย. 62
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562843 เม.ย. 62
Big Cleaning Day9229 มี.ค. 62
อบต.หินปัก เชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก9826 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9026 มี.ค. 62
ขอเชิญประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง8722 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB