เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ218 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562316 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ตักบาตรเทโว)316 ต.ค. 62
อบต.หินปัก ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก Big Cleaning Day วัดหินปักใหญ่416 ต.ค. 62
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562411 ต.ค. 62
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562311 ต.ค. 62
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน71 ต.ค. 62
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562351 ต.ค. 62
โครงการถนนปลอดภัย อุบัติภัยทางถนน81 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง6127 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25621624 ก.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ7520 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631919 ก.ย. 62
ประกาศ แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 25627410 ก.ย. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621375 ก.ย. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง2514 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2714 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด2814 ส.ค. 62
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง3014 ส.ค. 62
ศพด.หินปัก เคลือบฟลูออไรด์4015 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB